نرخ تبلیغات درسایت

قیمت یک ماه تبلیغات درسایت جهت سفارش از طریق ایمیل ولینک تماس با ما تماس بگیرید


تبلیعات گرافیکی120*240 فقط5000تومان درتمام صفحات دوطرف سایت

تبلیغات  متنی فقط 2500تومان درتمام صفحات سمت چپ

تبلیغات گرافیکی 60*460 5500تومان درتمام صفحات ابتدای صفحه قسمت بالا درتمام صفحات